What we do

Какво правим

Корпоративна комуникация

 • Изготвяне на комуникационни стратегии
 • Управление на комуникационни стратегии, определяне на тактики и въвеждане на план за действие (action plan)
 • Корпоративен и бранд PR
 • Контакти с медиите
 • Управление на комуникационни стратегии в социалните медии
 • Публикации в медиите
 • Преводи и редактиране
 • Продукция (видео, фото и графичен дизайн)
 • Проследяване на репутацията в медийното пространство

ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ

 • Aнализ на комуникационната среда в организацията
 • Изготвяне и въвеждане на стратегии за развитие на вътрешната комуникационна среда
 • Организиране на семинари
 • Програми за тийм билдинг и вътрешнофирмени събития
 • Системи за мотивиране на служителите

Кризисен PR

 • Дефиниране на проблема
 • Стратегическо планиране
 • Подготовка и въвеждане на кризисен план (сценарий) за комуникация
 • Изготвяне и разпространение на анти-кризисни публикации и прес съобщения
 • Лобиране и консултации
 • Цялостна медийна стратегия
 • Организиране и модериране на брифинги и пресконференции
 • Мониторинг и управление на кризата в медийното пространство

УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА

 • Oнлайн PR – създаване на положителен имидж в интернет
 • Социални мрежи – активно представяне и управление на профилите
 • Приложения за фейсбук кампании
 • Уебсайт -  изготвяне и управление
 • Уеб базирани игри
 • Форуми – мониторинг, ограничаване на потребителското недоволство
 • Блог – създаване и управление
 • SEO оптимизация
 • Постоянен мониторинг – медии, новини и информационни потоци
 • Споделяне на съдържание – видео, снимки, информация
 • Анализ и статистика -  получените данни, персонализирана информация

Анализи

 • Медиа мониторинг
 • Анализ на медиите
 • Анализ по теми
 • Анализ на социалните медии

EVENT МЕНИДЖМЪНТ

 •  Промоции
 • Презентации
 • Пресконференции
 • Семинари
 • Изложби
 • Концерти
 • Фестивали
 • Спортни състезания
 • Събития по различни поводи