Дайнърс клуб България - "Ти си един от нас", 2012

През 2009 г. Diners Club International стартират рекламна кампания, която поставя известния бранд в нова и по-модерна светлина.

Кампанията “Belong” е адаптирана за България под надслов „Ти си един от нас”, като показва на всички настоящи и бъдещи картодържатели и клиенти на Дайнърс клуб България, че кредитните карти с логото на Diners Club са за онези, които преследват високи цели, никога не спират, винаги търсят, винаги учат.

За тях състоянието на духа, удовлетвореността от постиженията и пътят към тях са по-важни от материалното богатство.